اختلال وسواس فکری -عملی (OCD)

  • نویسنده : زهرا کیافر
  • بازدید : 320
  • نگارش شده در : جمعه 20 تیر 99
  • دیدگاه ها : 0

وسواس فکری معمولاً فکر، تصویر ذهنی یا تکانه ای ناخواسته و مزاحم است که مدام در ذهن تکرار می‌شود. وسواس های فکری ارادی ایجاد نمی شوند و به صورت رخدادهایی به خودآگاهی فرد هجوم می آورند. وسواس عملی به یک رشته رفتارهای تکراری و هدفمند گفته می شود؛ رفتارهایی که احساس اجبار درونی فرد را به انجام آنها مجبور می سازد. این گونه اعمال غالبا طبق قواعد مشخصی یا به شکل کلیشه ای انجام می شوند.

چگونه افکار وسواسی در ذهن پدید می آید و آیا این افکار را همه تجربه می کنند؟ همه ما گاها افکاری در ذهن خود تجربه میکنیم که ممکن است مدتی ذهنمان را به خود مشغول کند. پس این افکار چه تفاوتی با افکار وسواسی دارند و چه زمانی ما یک فکر را وسواسی می نامیم؟

تفاوت اصلی بین افکار وسواسی بالینی و طبیعی اینستکه بیماران مبتلا به وسواس، نشانه هایشان را منفی تر ارزیابی می کنند و کنترل کمتری نیز بر افکار مزاحم نا خواسته شان دارند بعبارت دیگر درگیر فکر می شوند و فکر را با واقعیت یکی می پندارند. یکی دیگر از موارد چگونگی ارزیابی  افکار و پاسخدهی آنان به افکارشان است. همانطور که می دانیم پاسخ به فکر از خود فکر مهمتر است. این افکار فراوانی بیشتری دارند ، غیر قابل کنترل هستند، احساس گناه زیادی به افراد می دهند . و افراد مبتلا به افکارشان معنا بحشیده و آن را به خودشان ربط می دهند.  این افراد از خنثی سازی  و اجتناب بیشتری برای کنتر ل افکارشان استفاده می کنند و  این افکار تداخل معناداری در زندگی روزمره افراد ایجاد می کند.

در حالیکه این افکار بصورت طبیعی فراوانی کمتری دارند. افراد انها را یکسری افکار بیمعنی می دانند و ربطی به خودشان نمی دهند. نگرانی کمتری برای کنترل فکر دارند و در عملکرد روزانه انان نیز اختلالی ایجاد نمی کند.

برای آشنایی بیشتر با علل بوجود آمدن این افکار و درمانهای آن می توانید از مقالات بعدی دیدن کنید. چنانچه نظری در این باره دارید می توانید با ما مطرح کنید.

                                                                                                                                                                                                زهراکیافر،  رواندرمانگر 

دیدگاه ها

دیدگاه شما چیست ؟