خواب واختلالات خواب

خواب دیدن / چرا خواب می‌بینیم؟ خواب دیدن از نظر فیزیولوژیکی علل متعدد دارد، در اینجا قصد داریم تا خواب دیدن را از منظر روانشناسی بررسی کنیم: _ رویاها ابزاری هستند تا ذهن1

افسردگی و افکار منفی

افسردگی  (Depression) جزو اختلالات خلقی طبقه بندی شده است. افسردگی با احساس فقدان، خشم و غم و اندوه همراه است که باعث مختل شدن فعالیتهای روزمره ی فرد می شود. اختلال افسردگی اساسی در بین1

چگونگی اثر موسیقی بر افسردگی و اضطراب

موسیقی درمانی موسیقی بر خلق و خوی انسان چه تأثیری دارد؟ موسیقی بر بخش های مختلف مغز تاثیر می گذارد و به همین دلیل هم هست که توسط بسیاری ازمتخصصان در درمان بیماران افسرده یا1