کرونا ویروس

نقش خانواده در آموزش موارد بهداشتی از نظر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC)     ► خانواده نقش مهمی در آموزش کودکان برای رعایت پروتکل های بهداشتی دارند. برای کودکان توضیح دهید1